Monday, December 26, 2016

Vào bong88 mới nhất 2017

- Khi vaobong88 bị chặn có thể lấy link vào trực tiếp trong danh sách dưới đây, gồm link dành cho quản trị & người chơi. Bong88 có link hỗ trợ trên pc & điện thoại dành cho các thành viên và đối tác đại lý.
Cách vào bong88 cho thành viên
THÀNH VIÊN
Destop Mobile
bong88.com smart.bong88
bong88.net wap.bong88
88bong.com
88bong.net
88cado.com

Cách vào bong88 cho đại lý
QUẢN TRỊ
Destop Mobile
b88ag.com smart.b88ag
b8ag.com wap.b88ag
agbong88.com
bong88ag.com
88cado.com
- Để sử dụng link vao bong88 các bạn kết hợp thêm những tài khoản dùng thử sau:

    1. Vaobong88 cho đại lý: 
Máy tính: www.b88ag.com
Di động: smart.b88ag.com


  • User: AGSUP8800
  • Pass: 123456Vn
  • Code: 112233
  • User: AGSUP8801
  • Pass: 123456Vn
  • Code: 112233
  • User: AGSUP8802
  • Pass: 123456Vn
  • Code: 112233
  • User: AGSUP8803
  • Pass: 123456Vn
  • Code: 112233
  • User: AGSUP8804
  • Pass: 123456Vn
  • Code: 112233

    2. Vaobong88 cho thành viên
Máy tính: www.bong88.com
Di động: m.bong88.com

  • User: vaobong8800
  • Pass: 123456Vn
  • User: vaobong8802
  • Pass: 123456Vn
  • User: vaobong8803
  • Pass: 123456Vn
  • User: vaobong8804
  • Pass: 123456Vn
  • User: vaobong8805
  • Pass: 123456Vn
  • User: vaobong8806
  • Pass: 123456Vn
  • User: vaobong8807
  • Pass: 123456Vn
  • User: vaobong8808
  • Pass: 123456Vn
  • User: vaobong8809
  • Pass: 123456Vn
  • User: vaobong8810
  • Pass: 123456Vn 

Đăng ký để chơi bong88 thật thì bạn click vào đây nhé: dang ky bong 88

3 comments: